مرکز تلفن

سانترال را می توان همانند یک سیستم مرکزی تقسیم و توزیع ارتباطات تلفنی یک شرکت ، مجموعه ، سازمان یا موسسه دانست.در اصل هدایت و کنترل سانترال توسط یک سیستم رایانه ای صورت می گیرد و همچنین برنامه ریزی و طرح بندی چگونگی کارکرد این دستگاه نیز توسط سیستم انجام می شود . کاربرد سانترال زمانی روشن تر می شود که فرض کنید درون یک شرکت یا اداره ، تعداد زیادی کارمند تمایل به ارتباط کاری و اداری با همدیگر جهت انجام وظایف محوله دارند .

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.